Davidde Penitente - W.A. Mozart (1756 - 1991)       KV 469 (1785)
Klik op de onderstreepte regel om de Italiaanse uitspraak te horen

1. Koor en sopraan 1

Alzai le flebili voci al Signor.
Alzai a Dio le flebili voci
da mali oppresso!

Ik verhief mijn zwakke stem tot de Heer,
ik verhief tot God mijn zwakke stem,

door pijnen beklemd.

2. Koor

Cantiam, cantiamo le glorie e le lodi, replichiamole in cento e cento modi

le glorie cantiamo del Signore amabilissimo.

Laten wij zingen, zingen de eer en de lof
en dit herhalen op honderdvoudige wijze, laten

wij zingen de glorie van de allerliefste Heer.

3. Aria - sopraan 2

Lungi le cure ingrate,

ah! respirate omai.
S'è palpitato assai,
è tempo da goder.

Laat de onwelkome zorgen ver weg blijven,
oh, haal weer adem.
Als er genoeg hartkloppingen geweest
is het  tijd om te genieten

4. Koor

Sii pur sempre benigno, oh Dio,
E le preghiere ti muovano a pietà!

Wees voor altijd mild, o God,
en mogen de smeekbeden u bewegen tot mededogen.

5. Duet - sopraan 1 & 2

Sorgi, o Signore,
e spargi i tuoi nemici,
e dissipa i tuoi nemici,
fuga ogn’un che t’odia, fuga da te

Verhef u, o Heer,

en drijf uw vijanden uiteen,
verstrooi uw vijanden,
laat ieder die u haat van u wegvluchten

6. Aria - tenor

A te, fra tanti affanni,
Pieta cercai, Signore.
Che vedi il mio bel core,
che mi conosci almen.
Udisti i voti miei,
e giá godea quest’alma.
Per te l’usata calma
Delle tempeste in sen.

Bij u, zocht ik, omringd door zoveel benauwdheid, genade, o Heer,
want u ziet mijn reine hart

want u kent mij tenminste.
U heeft mijn gebeden verhoord,

en reeds mocht mijn ziel zich verheugen,
in de kalmte die u in mij liet komen

na de stormen in mijn hart.

7. Dubbelkoor

Se vuoi puniscimi,

ma pria Signore,

lascia che almeno che sfoghi,

che si moderi il tuo (terribile) sdegno,

il tuo furore.

Vedi la mia pallida guancia inferma,

Signore, deh! sanami,
deh! porgimi soccorso, aita.

Wanneer u wilt, straf mij dan,

maar eerst Heer,

maak dat tenminste uw woede een uitweg vindt,
zodat uw (vreselijke) verontwaardiging

en uw woede vermindert.
Zie mijn bleke zieke wang,

Heer, ach! genees mij,

ach! sta mij bij, help mij.

8. Aria - sopraan 1

Fra l’oscure ombre funeste,
splendo al giusto il ciel sereno,
serba ancor nelle tempeste
la sua pace un fido cor.
Alme belle! Ah sì, godete!
né alcun fia che turbi audace,
quella gioja e e quella pace,

di cui solo è Dio l’autor.

Tussen onheilbrengende donkere schaduwen
schittert voor de rechtschapene een heldere hemel, zelfs in de storm

bewaart een trouw hart zijn vrede.
Reine zielen oh, ja, ontspan u,
en laat niemand de vermetelheid hebben

deze vreugde en vrede te verstoren
waarvan God de enige Schepper is,

9. Terzet - sopranen & tenor

Tutte le mie speranze,
ho tutte riposto in te.
Salvami, o Dio,
dal nemico feroce,
che m’insegue e che m’incalza,
o Dio, salvami!

Al mijn hoop,
Alles heb ik in Uw hand gelegd.
Red mij, O God,

van de wrede vijand,
die mij vervolgt en op de hielen zit,

o God, red mij!

10. Koor

Chi in Dio sol spera,
di tai pericoli non ha timor.

Wie in God alleen gelooft,
heeft voor dergelijke gevaren geen vrees.