Ich hab in Gottes Herz und Sinn (Cantate no. 92) - Joh. Seb. Bach

 

Cantate BWV no. 92 SATB sopraan alt tenor bas

Ich hab in Gottes Herz und Sinn

Ei nun, mein Gott, so fall' ich dir

Soll ich denn such des Todes Weg